Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Psí prosba

Obrazek

 

Můj život trvá 10 až 15 let. Každé odloučení

od Tebe mi působí smutek. Pamatuj, Ty sis mne

pořídil.

Dej mi čas, abych pochopil, co ode mne

chceš.

Důvěřuj mi , nikdy Tě úmyslně nezklamu.

Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě

nezavírej.

Ty máš své přátele a zábavu. Já mám jen

Tebe.

Povídej si se mnou, i když Tvým slovům úplně

nerozumím, stačí mi, když slyším Tvůj hlas.

Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych Tě

hravě kousnout, ale já to neudělám.

Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám

chyby  nebo jsem líný, uvažuj: třeba mi není

dobře, nebo jsem unavený.

Starej se o mne, jsem-li starý. I Ty jednou

zestárneš.

Buď v mých těžkých chvílích vždy se mnou.

S Tebou je pro mne všechno lepší.

Až se můj čas naplní, nenech mne trpět.

V případě nutnosti skonči mé trápení včas,

jen  Tě prosím, zůstaň v téhle chvíli se mnou.

Tvůj chlupatý kamarád